ازدیاد برداشت به روش تزریق PPG

افزایش ضریب جاروب در پروژه ی سیلاب زنی آب، هدف بسیاری از مطالعات بوده است. در مخازن نفتی به دلیل ضریب جاروب پایین پس از بازیافت ثانویه، بخش قابل توجهی از ذخیره نفتی در مخزن باقی می ماند. مهم ترین دلیل پایین بودن ضریب جاروب، وجود لایه هایی با نفوذپذیری بالا به نام لایه ی سارق، در مخازن می باشد که باعث ایجاد زودهنگام پدیده انگشتی شدن می شود. مطالعات بسیاری برای کاهش آب تولیدی مخزن و جلوگیری از پدیده انگشتی شدن انجام گرفته است. انزوای مکانیکی با استفاده از تجهیزات تکمیل چاه و نیز تزریق ژل برای بهبود پروفایل تزریق، مرسوم ترین روش های مدیریت یک پروژه تزریق آب می باشد. این روش ها در نزدیکی دیواره چاه تزريقي اجرا می شوند و زمانی که یک لایه با نفوذپذیری بالا در کنار یک لایه با نفوذپذیری پایین قرار بگیرد و با یکدیگر ارتباط هیدرولیکی برقرار کنند، کارایی خود را از دست می دهند. در این شرایط به کارگیری روشی مطابق با عمق نفوذ بالا که بتواند سبب توزیع مجدد سیال تزریقی در مخزن و جابجایی نفت باقیمانده شود، بسیار حایز اهمیت است.

توليد آب اضافي مشکلات مختلفی را در حین تولید از مخازن نفتی پدید می آورد که مهمترین آنها در زير آورده شده است:

  1. به واسطه افزايش افت فشار ستون مايع در لوله مغزی، دبي توليدي کاهش پيدا مي­کند که خود به واسطه چگالي بالاتر آب بوجود مي آيد؛ اين موضوع مي تواند منجر به بسته شدن چاه شود.
  2. افزايش درجه اشباع آب در سازند اطراف دهانه چاه موجب کاهش نفوذ پذيري نسبي نفت مي­گردد.
  3. امولسيون نفت خام و آب در محل ورودي دهانه چاه و يا داخل پمپ ته چاه مي تواند باعث بروز مشكلات توليدي گردد.
  4. در سیال تولیدی  باعث بروز خوردگي می شودCO2 و H2S در نتيجه توليد آب و وجود.

 

:همچنین، توليد آب اضافي در پروژه های سیلابزنی آب می­تواند باعث افزايش هزينه هاي عملياتي به شرح زیر گردد

  1. هزينه هاي اضافي جهت انتقال مايع به سمت بالا (Lifting)، افزايش هزينه هاي چاه، آلودگي و آسيب ديدگي چاه.
  2. هزينه هاي اضافي جداسازي آب و نفت از يکديگر
  3. هزينه هاي از بين بردن آب اضافي و يا دوباره تزريق کردن آب به داخل سازند که خود اين موضوع نياز به پمپ هاي تزريق فشار بالا دارد.
  4. استفاده از فيلترها و عوامل انعقاد کننده و مواد شيميايي مورد استفاده جهت جلوگيري از خوردگي و حملات ميکروبي.

جهت جلوگيري از توليد آب اضافي روشهاي مختلفي وجود دارد که تمام آنها به منظور بهبود عمر اقتصادي مخزن به کار مي­روند؛ اين روشها به نام روش های "کنترل تطابقی" شناخته مي شوند. یکی از روشهای نوین کنترل تولید آب اضافی ناشي از تزريق استفاده از ژلهای پلیمری به خصوص ژلهای ذره ای از قبل شکل گرفته می باشد. اين روش موجب مي شود که:

  1. با افزايش راندمان جاروبي، ضريب بازيافت مخزن افزايش يابد.
  2. آب توليدي ناشي از رسيدن آب تزريقي به چاههاي توليدي تحت مديريت قرار گيرد.