شرایط عملیاتی تزریق PPG

از سال 1999 بیش از 4000 چاه در میادین نفتی بالغ با استفاده از روش های ژل از پیش تشکیل شده یا ژل از پیش تشکیل شده ترکیب شده با ژل های درجا تحت عملیات بهبود قرار گرفته اند.

تعدادی از خصوصیت های این مخازن به شرح زیر است :

 • بیشتر آن‌ها بدون شکاف طبیعی یا شکاف هیدرولیکی هستند.
 • شکافدار طبیعی
 • سیلاب زنی CO2
 • سیلاب زنی پلیمری
 • دمای مخازن : 30-110  درجه سانتی گراد
 • میزان شوری آب سازند : 2900-300000  میلی گرم بر لیتر

 

ملاک های انتخاب چاه

ملاک های استفاده شده به‌منظور انتخاب چاه برای عملیات ژل های از پیش تشکیل شده بصورت زیر است:

 • دمای مخزن زیر 120 درجه سانتی گراد
 • مخزن با شکاف یا کانال های با تراوایی بالا
 • تزریق پذیری بالا و اندیس فشار پایین (PI)
 • درصد آب بالا و دبی بالای چاه های تولیدی مرتبط
 • گروه چاه ها با ارجحیت بازیافت نفت پایین
 • میزان شوری نا محدود

قبل از تصمیم گیری برای تزریق ژل های از پیش تشکیل شده، چند آزمایش و اندازه گیری به شدت توصیه می شود ، مخصوصا انجام آزمایش های ردیاب آب چاه آزمایی و پروفایل تزریق آب بسیار حایز اهمیتند .